Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spevácka39113 SGWaAP
0.374folklórna29896 SGWaAP
0.384spevácky18414 SGWaAP
0.418Spevácky1251 SGWaAP
0.429tanečná86887 SGWaAP
0.446spevácke6486 SGWaAP
0.456dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.465spevácke_duo668 SGWaAP
0.470hudobná212224 SGWaAP
0.471mužská_spevácka2071 SGWaAP
0.473ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.477talentová3231 SGWaAP
0.487folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.488spevácky_zbor27341 SGWaAP
0.490spevácky2719 SGWaAP
0.491recitátorská505 SGWaAP
0.491detský_folklórny14411 SGWaAP
0.495sólista28219 SGWaAP
0.498recitačná983 SGWaAP
0.515vokálna6437 SGWaAP
0.526spevák181833 SGWaAP
0.528gospelová5415 SGWaAP
0.528mažoretka11667 SGWaAP
0.533muzikálová6031 SGWaAP