Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000speváčka145347 SGWaAP
0.168hudobníčka5387 SGWaAP
0.231interpretka5223 SGWaAP
0.243skladateľka4649 SGWaAP
0.275pesničkárka2120 SGWaAP
0.298muzikantka643 SGWaAP
0.300gitaristka1569 SGWaAP
0.300textárka1553 SGWaAP
0.317herečka158109 SGWaAP
0.332huslistka3262 SGWaAP
0.365spevák181833 SGWaAP
0.384operná_diva1064 SGWaAP
0.385violončelistka693 SGWaAP
0.387operná_speváčka3068 SGWaAP
0.397umelkyňa20466 SGWaAP
0.402Beyoncé6384 SGWaAP