Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spestriť33111 SGWaAP
0.297spríjemniť46398 SGWaAP
0.332ozvláštniť8330 SGWaAP
0.410spestrovať5889 SGWaAP
0.479obohatiť75235 SGWaAP
0.537skrášliť18916 SGWaAP
0.543spríjemňovať12554 SGWaAP
0.562dotvoriť15787 SGWaAP
0.571okrášliť1675 SGWaAP
0.587oživiť80499 SGWaAP
0.610osviežiť29469 SGWaAP
0.628umocniť17603 SGWaAP
0.642rozveseliť11055 SGWaAP
0.644vyšperkovať3935 SGWaAP
0.649vyzdobiť15536 SGWaAP
0.653vychutnať157878 SGWaAP