Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spasiteľná1328 SGWaAP
0.344spásna1327 SGWaAP
0.377vykupiteľská1147 SGWaAP
0.384zjavená4226 SGWaAP
0.387Kristova37397 SGWaAP
0.426spása73432 SGWaAP
0.428vykupiteľské_dielo1203 SGWaAP
0.439spásonosná2647 SGWaAP
0.445božia234147 SGWaAP
0.459Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.487trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.488Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.488Duch_svätý56246 SGWaAP
0.489Kristovo35215 SGWaAP
0.491opravdivá5754 SGWaAP
0.498Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.498Duch105340 SGWaAP
0.498Trojjediný1016 SGWaAP
0.499Slovo_božie2955 SGWaAP
0.499Ježišova37368 SGWaAP
0.503vtelené1788 SGWaAP