Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spanilý619 SGWaAP
0.562ľúbezný1538 SGWaAP
0.579spanilá2001 SGWaAP
0.582vznešený20996 SGWaAP
0.594milený499 SGWaAP
0.596premilý464 SGWaAP
0.599bohatiersky460 SGWaAP
0.630utešený3204 SGWaAP
0.645šuhaj6119 SGWaAP
0.654velebný2453 SGWaAP
0.660udatný4847 SGWaAP
0.667opovážlivý554 SGWaAP
0.668samopašný692 SGWaAP
0.676blankyt879 SGWaAP
0.677roztopašný1447 SGWaAP
0.681dobrotivý6652 SGWaAP
0.682štebotavý423 SGWaAP
0.682nebeský26848 SGWaAP
0.684bujný4515 SGWaAP
0.685driečny1303 SGWaAP
0.685márnivý1061 SGWaAP
0.686rúči616 SGWaAP
0.689vraný799 SGWaAP
0.689chrabrý2268 SGWaAP