Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spaľovanie_biomasa1427 SGWaAP
0.337biomasa34379 SGWaAP
0.372bioplyn7064 SGWaAP
0.375drevná_štiepka3355 SGWaAP
0.382drevná_biomasa843 SGWaAP
0.420bioplynová_stanica4686 SGWaAP
0.471obnoviteľný_zdroj49176 SGWaAP
0.490drevný_odpad1800 SGWaAP
0.493uhoľná_elektráreň2016 SGWaAP
0.504fosílne_palivo10694 SGWaAP
0.506domová_kotolňa1015 SGWaAP
0.507spaľovanie_fosílne1352 SGWaAP
0.507spaľovacie2794 SGWaAP
0.509paroplynová_elektráreň885 SGWaAP