Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spútavať1725 SGWaAP
0.288sputnávať416 SGWaAP
0.446zväzovať10952 SGWaAP
0.495zotročovať3071 SGWaAP
0.516ubíjať6183 SGWaAP
0.537okovy8128 SGWaAP
0.539gniaviť2858 SGWaAP
0.556trýzniť3424 SGWaAP
0.557ochromovať1855 SGWaAP
0.565pripútavať1427 SGWaAP
0.568opantávať1765 SGWaAP
0.587deptať2010 SGWaAP
0.589skľučovať972 SGWaAP
0.595zraňovať7450 SGWaAP
0.596spútaný5372 SGWaAP
0.606spútaná3045 SGWaAP
0.634vzpierať8298 SGWaAP
0.636spútané741 SGWaAP
0.638omínať1981 SGWaAP
0.640hrdúsiť679 SGWaAP
0.644umŕtvovať1409 SGWaAP
0.644pokorovať1216 SGWaAP
0.646nezväzovať1198 SGWaAP