Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spútaný5372 SGWaAP
0.363spútaná3045 SGWaAP
0.492spútané741 SGWaAP
0.540uväznený20086 SGWaAP
0.554priviazaný5336 SGWaAP
0.571zviazaný13149 SGWaAP
0.583okovy8128 SGWaAP
0.596spútavať1725 SGWaAP
0.604sputnať820 SGWaAP
0.610polomŕtvy1912 SGWaAP
0.611pripútaný12293 SGWaAP
0.613uväznená7097 SGWaAP
0.618mučený4327 SGWaAP
0.629uväznené1687 SGWaAP
0.631vydaný_napospas1450 SGWaAP
0.636odsúdenec5004 SGWaAP
0.642sputnávať416 SGWaAP