Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spútané741 SGWaAP
0.492spútaný5372 SGWaAP
0.496spútaná3045 SGWaAP
0.497uväznené1687 SGWaAP
0.608sputnávať416 SGWaAP
0.621skrvavené418 SGWaAP
0.625priviazané1085 SGWaAP
0.631zviazané3366 SGWaAP
0.636spútavať1725 SGWaAP
0.643znetvorené1037 SGWaAP
0.653roztrhané2397 SGWaAP
0.662meravé866 SGWaAP
0.663doráňané1105 SGWaAP
0.663pripútané1603 SGWaAP
0.667žiadostivé505 SGWaAP
0.675otupené661 SGWaAP
0.680mocné15148 SGWaAP
0.681vychudnuté1480 SGWaAP