Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spútaná3045 SGWaAP
0.363spútaný5372 SGWaAP
0.496spútané741 SGWaAP
0.505zviazaná12200 SGWaAP
0.540uväznená7097 SGWaAP
0.545priviazaná3258 SGWaAP
0.573pripútaná4698 SGWaAP
0.606spútavať1725 SGWaAP
0.614nehybná7105 SGWaAP
0.623meravá2309 SGWaAP
0.642okovy8128 SGWaAP
0.645sputnávať416 SGWaAP
0.646mučená829 SGWaAP
0.651roztiahnutá4760 SGWaAP
0.652zviazaný13149 SGWaAP
0.653zakrvavená4363 SGWaAP
0.656vydaná_napospas765 SGWaAP
0.658doráňaná1744 SGWaAP
0.660natiahnutá10828 SGWaAP
0.662zmeravená777 SGWaAP
0.663priviazaný5336 SGWaAP
0.663zaťatá2465 SGWaAP