Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spôsobovať354953 SGWaAP
0.193zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.293spôsobiť531769 SGWaAP
0.311vyvolávať173925 SGWaAP
0.399spôsobené85262 SGWaAP
0.443spôsobený65034 SGWaAP
0.454dôsledok652177 SGWaAP
0.474zapríčiniť41547 SGWaAP
0.481nepriaznivo_ovplyvňovať3832 SGWaAP
0.501spôsobená128348 SGWaAP
0.502zabraňovať97540 SGWaAP
0.506nespôsobovať27222 SGWaAP
0.508ovplyvňovať255700 SGWaAP
0.534dochádzať325472 SGWaAP
0.545urýchľovať28352 SGWaAP
0.563nadmerné51216 SGWaAP
0.566sprevádzané22385 SGWaAP
0.568následkom47876 SGWaAP
0.572znižovať328299 SGWaAP
0.573zapríčinené6652 SGWaAP
0.575vyvolané7609 SGWaAP
0.579poškodzovať42847 SGWaAP