Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spôsobiť531769 SGWaAP
0.236zapríčiniť41547 SGWaAP
0.293spôsobovať354953 SGWaAP
0.404vyvolať251725 SGWaAP
0.442zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.454spôsobený65034 SGWaAP
0.457spôsobené85262 SGWaAP
0.473dôsledok652177 SGWaAP
0.474spôsobená128348 SGWaAP
0.500následkom47876 SGWaAP
0.503vyvolávať173925 SGWaAP
0.519nepriaznivo_ovplyvniť3249 SGWaAP
0.527nespôsobiť22889 SGWaAP
0.528poškodiť116889 SGWaAP
0.545negatívne_ovplyvniť9195 SGWaAP
0.557následok311529 SGWaAP
0.565privodiť13842 SGWaAP
0.571zapríčinená9033 SGWaAP
0.572zapríčinený6714 SGWaAP
0.574zapríčinené6652 SGWaAP
0.587postihnúť70460 SGWaAP
0.598nepriaznivo_ovplyvňovať3832 SGWaAP
0.604vyvolané7609 SGWaAP
0.605vyvolaná23686 SGWaAP