Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spása73432 SGWaAP
0.233spasenie20739 SGWaAP
0.307večná_spása2187 SGWaAP
0.403Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.405Kristova37397 SGWaAP
0.426spasiteľná1328 SGWaAP
0.436Boh1407708 SGWaAP
0.436svätosť32841 SGWaAP
0.440vykúpenie25104 SGWaAP
0.441vykupiteľské_dielo1203 SGWaAP
0.442vykupiteľská1147 SGWaAP
0.448Kristus313755 SGWaAP
0.454pokánie38100 SGWaAP
0.460boží175585 SGWaAP
0.469skrze69167 SGWaAP
0.470Kristovo35215 SGWaAP
0.477božia_milosť21794 SGWaAP
0.479božia234147 SGWaAP
0.482Spasiteľ20871 SGWaAP
0.483Syn35038 SGWaAP
0.488Ježiš486700 SGWaAP
0.492božie_kráľovstvo21116 SGWaAP
0.493zmŕtvychvstanie21680 SGWaAP
0.496trojjediný_Boh2305 SGWaAP