Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.130ZSSR57329 SGWaAP
0.329Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.346bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.367sovietsky55684 SGWaAP
0.371sovietska44297 SGWaAP
0.393nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.396východný_blok8173 SGWaAP
0.400Československo117408 SGWaAP
0.404sovietske11844 SGWaAP
0.413varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.418sovietske_impérium953 SGWaAP
0.420cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.434rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.436Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.458NDR13966 SGWaAP
0.460Juhoslávia39201 SGWaAP
0.465Soviet12360 SGWaAP
0.474Stalin32834 SGWaAP
0.479októbrová_revolúcia1588 SGWaAP