Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sovietsky55684 SGWaAP
0.344ZSSR57329 SGWaAP
0.347sovietska44297 SGWaAP
0.367sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.375Stalinov3358 SGWaAP
0.390sovietske11844 SGWaAP
0.480komunistický36634 SGWaAP
0.495Stalinova3861 SGWaAP
0.517Sovietsky611 SGWaAP
0.518juhoslovanský8299 SGWaAP
0.519Stalin32834 SGWaAP
0.521sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.528Soviet12360 SGWaAP
0.532soviet5062 SGWaAP
0.541Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.543československý50210 SGWaAP
0.547varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.550nacistický14728 SGWaAP
0.559októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.559Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.561nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.561Leninov2572 SGWaAP
0.563boľševický4033 SGWaAP
0.567Lenin23668 SGWaAP
0.570červenoarmejec1409 SGWaAP
0.572okupačný1582 SGWaAP
0.579KGB11425 SGWaAP
0.580bielogvardejec466 SGWaAP
0.584Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.588cársky2931 SGWaAP
0.589okupant9714 SGWaAP
0.591Hitlerov6147 SGWaAP