Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sovietsky55684 SGWaAP
0.344ZSSR57329 SGWaAP
0.347sovietska44297 SGWaAP
0.367sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.375Stalinov3358 SGWaAP
0.390sovietske11844 SGWaAP
0.480komunistický36634 SGWaAP
0.495Stalinova3861 SGWaAP
0.517Sovietsky611 SGWaAP
0.518juhoslovanský8299 SGWaAP
0.519Stalin32834 SGWaAP
0.521sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.528Soviet12360 SGWaAP
0.532soviet5062 SGWaAP
0.541Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.543československý50210 SGWaAP
0.547varšavská_zmluva3232 SGWaAP