Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.208okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.270spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.276sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.320nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.326ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.408vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.426vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.431varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.435Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.452okupácia28497 SGWaAP
0.457vojsko112561 SGWaAP
0.463okupačná5266 SGWaAP
0.493sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.500východný_front5080 SGWaAP
0.502okupant9714 SGWaAP
0.504ZSSR57329 SGWaAP
0.517mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.519okupované3688 SGWaAP
0.520okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.520nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.520sovietske11844 SGWaAP