Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sovietske_impérium953 SGWaAP
0.405rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.418sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.511komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.516perestrojka3683 SGWaAP
0.520východný_blok8173 SGWaAP
0.532berlínsky_múr2773 SGWaAP
0.538ZSSR57329 SGWaAP
0.547varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.556cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.559veľmocenské450 SGWaAP
0.560Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.572cárizmus577 SGWaAP
0.573Gorbačov7854 SGWaAP
0.575glasnosť1022 SGWaAP
0.582Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.586boľševická_revolúcia1283 SGWaAP