Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sovietske11844 SGWaAP
0.354ZSSR57329 SGWaAP
0.381sovietska44297 SGWaAP
0.390sovietsky55684 SGWaAP
0.404sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.459ruské61847 SGWaAP
0.460československé11704 SGWaAP
0.463Stalinovo946 SGWaAP
0.472boľševické1337 SGWaAP
0.485vojenské50063 SGWaAP
0.487spojenecké1951 SGWaAP
0.488komunistické8142 SGWaAP
0.491cárske986 SGWaAP
0.499ukrajinské14529 SGWaAP
0.506juhoslovanské1264 SGWaAP
0.513nacistické3644 SGWaAP
0.520Soviet12360 SGWaAP
0.520spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.520sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.521Spojenec1845 SGWaAP
0.523nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.525cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.526Hitlerovo2099 SGWaAP
0.527sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.533fašistické5633 SGWaAP
0.536armádne4028 SGWaAP
0.537okupačné487 SGWaAP
0.540varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.545Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.548frontové742 SGWaAP
0.550Stalin32834 SGWaAP
0.551Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.552Leningrad5035 SGWaAP
0.552soviet5062 SGWaAP
0.553okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.558bielogvardejec466 SGWaAP
0.558povstalecké3949 SGWaAP
0.560ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.563vojnové10331 SGWaAP
0.566Stalingrad4105 SGWaAP
0.569Stalinova3861 SGWaAP