Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.270okupácia28497 SGWaAP
0.287okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.364komunistický_režim23926 SGWaAP
0.384komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.399totalitný_režim13057 SGWaAP
0.412komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.432nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.448okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.453vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.458vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.483obrodný_proces1904 SGWaAP
0.486Pražský_jar3653 SGWaAP
0.493sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.493represálie4171 SGWaAP
0.507šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.518varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.529bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.536Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.537sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.541varšavské_povstanie608 SGWaAP