Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.276sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.349nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.360okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.382spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.391červenoarmejec1409 SGWaAP
0.430československý_armádny1260 SGWaAP
0.434armádny_zbor2629 SGWaAP
0.440povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.448armáda317169 SGWaAP
0.449východný_front5080 SGWaAP
0.451ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.452dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.472okupant9714 SGWaAP
0.477Stalingrad4105 SGWaAP
0.481partizán43910 SGWaAP
0.482partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.488paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.489oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.489okupačná5266 SGWaAP
0.494vojsko112561 SGWaAP
0.499Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.502okupácia28497 SGWaAP
0.503partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.506sovietska44297 SGWaAP
0.506tanková_brigáda645 SGWaAP
0.508Povstanie1386 SGWaAP
0.510gardová913 SGWaAP
0.521sovietsky55684 SGWaAP
0.524nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.526partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.527Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.527partizánsky9371 SGWaAP
0.527sovietske11844 SGWaAP
0.533varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.533Spojenec1845 SGWaAP
0.535partizánska17276 SGWaAP
0.538československá_légia1579 SGWaAP