Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sovietska44297 SGWaAP
0.322ZSSR57329 SGWaAP
0.347sovietsky55684 SGWaAP
0.371sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.381sovietske11844 SGWaAP
0.434juhoslovanská6642 SGWaAP
0.438ruská234840 SGWaAP
0.463Stalinova3861 SGWaAP
0.478ukrajinská63411 SGWaAP
0.506sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.508nacistická11489 SGWaAP
0.512československá82331 SGWaAP
0.516Sovietsky611 SGWaAP
0.524soviet5062 SGWaAP
0.528Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.529Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.529socialistická61784 SGWaAP
0.533varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.534komunistická80095 SGWaAP
0.543boľševická3900 SGWaAP
0.545čečenská4634 SGWaAP