Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000soviet5062 SGWaAP
0.457Soviet12360 SGWaAP
0.485ZSSR57329 SGWaAP
0.521boľševik14514 SGWaAP
0.524sovietska44297 SGWaAP
0.531Stalin32834 SGWaAP
0.532sovietsky55684 SGWaAP
0.537politbyro3043 SGWaAP
0.552sovietske11844 SGWaAP
0.565sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.568bielogvardejec466 SGWaAP
0.575komunistická80095 SGWaAP
0.580októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.585chunta1359 SGWaAP
0.591ataman847 SGWaAP
0.593boľševická3900 SGWaAP
0.594KGB11425 SGWaAP
0.597komunista120716 SGWaAP