Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sov1220 SGWaAP
0.545Sovietsky611 SGWaAP
0.662ča4581 SGWaAP
0.721sovietsky55684 SGWaAP
0.723tankista1861 SGWaAP
0.723ZSSR57329 SGWaAP
0.727SNP95752 SGWaAP
0.734protifašistický_bojovník1211 SGWaAP
0.742sovietska44297 SGWaAP
0.743býv1330 SGWaAP
0.746čs17490 SGWaAP
0.747NOV1079 SGWaAP
0.751sovietske11844 SGWaAP
0.752osloboditeľská563 SGWaAP
0.753kpt3675 SGWaAP