Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sopranistka4971 SGWaAP
0.137mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.218klaviristka4215 SGWaAP
0.233operná_speváčka3068 SGWaAP
0.251huslistka3262 SGWaAP
0.256tenorista4556 SGWaAP
0.274barytonista1663 SGWaAP
0.282operná_diva1064 SGWaAP
0.284violončelistka693 SGWaAP
0.304sólistka6366 SGWaAP
0.329virtuózka626 SGWaAP
0.336flautistka902 SGWaAP
0.346skladateľka4649 SGWaAP
0.396harfistka551 SGWaAP
0.398operný_spevák6357 SGWaAP
0.399gitaristka1569 SGWaAP
0.402soprán4198 SGWaAP
0.418speváčka145347 SGWaAP
0.425opera_SND4923 SGWaAP
0.428operná11954 SGWaAP