Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sopečné_pohorie981 SGWaAP
0.327pohorie69337 SGWaAP
0.361horstvo4507 SGWaAP
0.371vápencové1208 SGWaAP
0.372krasové1641 SGWaAP
0.386hornatina1237 SGWaAP
0.416vulkanické1126 SGWaAP
0.418cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.430vyhasnutá_sopka1323 SGWaAP
0.447bradlové_pásmo954 SGWaAP
0.448predhorie3018 SGWaAP
0.453krasový_útvar897 SGWaAP
0.458horský_masív3578 SGWaAP
0.459vrchovina7363 SGWaAP
0.463vihorlatský_vrch993 SGWaAP
0.470bralnatý854 SGWaAP
0.472Krupinský_planina650 SGWaAP
0.476vápencový4988 SGWaAP
0.477Cerový_vrchovina787 SGWaAP
0.478zníženina1120 SGWaAP