Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sofista1216 SGWaAP
0.381Aristoteles12653 SGWaAP
0.404stoik1654 SGWaAP
0.425Platón10222 SGWaAP
0.462scholastik692 SGWaAP
0.476Aristotelov968 SGWaAP
0.498Sokrates10274 SGWaAP
0.502gnostik1389 SGWaAP
0.506Platónov1461 SGWaAP
0.509scholastika1514 SGWaAP
0.519Aristotelova2029 SGWaAP
0.521racionalista1259 SGWaAP
0.522Pytagoras1440 SGWaAP
0.523stoicizmus716 SGWaAP
0.524sofizmus482 SGWaAP
0.534filozof66898 SGWaAP
0.535scholastická825 SGWaAP
0.541mysliteľ16980 SGWaAP
0.542cicero3970 SGWaAP