Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sociologické2225 SGWaAP
0.365metodologické1251 SGWaAP
0.373antropologické1180 SGWaAP
0.452psychologické12487 SGWaAP
0.453sociologický9610 SGWaAP
0.457etnologické586 SGWaAP
0.459filozofické10273 SGWaAP
0.463empirické3018 SGWaAP
0.471lingvistické1174 SGWaAP
0.480etnografické787 SGWaAP
0.483politologické715 SGWaAP
0.527ontologické573 SGWaAP
0.528sociologická5568 SGWaAP
0.541antropologický3082 SGWaAP
0.549svetonázorové679 SGWaAP
0.551antropologická2797 SGWaAP
0.558demografické2381 SGWaAP
0.559sociológia20248 SGWaAP
0.560vedecké44000 SGWaAP
0.561komparatívne678 SGWaAP
0.565sociologicky814 SGWaAP
0.575jazykovedné1463 SGWaAP
0.576náboženské27478 SGWaAP
0.582terminologické1194 SGWaAP