Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sociologička6018 SGWaAP
0.262politologička1458 SGWaAP
0.451analytička8312 SGWaAP
0.464Kusý2674 SGWaAP
0.475historička7651 SGWaAP
0.483výskumníčka2294 SGWaAP
0.493sexuologička1357 SGWaAP
0.500sociológ20622 SGWaAP
0.525filozofka1959 SGWaAP
0.526teoretička2213 SGWaAP
0.527publicistka4108 SGWaAP
0.528antropologička906 SGWaAP
0.529literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.530klinická_psychologička1083 SGWaAP
0.540politológ_Grigorij1644 SGWaAP
0.549politička9862 SGWaAP
0.553psychologička26778 SGWaAP