Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000societa4224 SGWaAP
0.585subkultúra6245 SGWaAP
0.610Societa1290 SGWaAP
0.610komunita256153 SGWaAP
0.660minorita11645 SGWaAP
0.687milieu614 SGWaAP
0.695elita99283 SGWaAP
0.704majorita12526 SGWaAP
0.714intelektuálna_elita1449 SGWaAP
0.715mentalita31542 SGWaAP
0.718majoritná7109 SGWaAP
0.723vydedenec2678 SGWaAP
0.735socio1860 SGWaAP
0.743aristokracia7168 SGWaAP
0.745identita147852 SGWaAP
0.756kasta8321 SGWaAP
0.756postmoderná6303 SGWaAP
0.761bohéma2415 SGWaAP