Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socializmus107795 SGWaAP
0.178komunizmus85978 SGWaAP
0.337kapitalizmus65672 SGWaAP
0.364totalita30502 SGWaAP
0.430diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.435socialistický34296 SGWaAP
0.436komunista120716 SGWaAP
0.461komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.463totalitný9859 SGWaAP
0.464socialistické12213 SGWaAP
0.473kapitalistický11913 SGWaAP
0.475komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.482marxizmus13099 SGWaAP
0.483Socializmus776 SGWaAP
0.483socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.488boľševizmus3476 SGWaAP
0.494komunistický36634 SGWaAP
0.495nacizmus17825 SGWaAP
0.497totalitný_režim13057 SGWaAP
0.511komunistické8142 SGWaAP
0.517totalitná8415 SGWaAP
0.525komunistický_režim23926 SGWaAP