Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socialisticky1950 SGWaAP
0.306komunisticky1315 SGWaAP
0.323kapitalisticky718 SGWaAP
0.494totalitne580 SGWaAP
0.530demokraticky9268 SGWaAP
0.547ideologicky8080 SGWaAP
0.572vlastenecky723 SGWaAP
0.577socialistický34296 SGWaAP
0.588kresťansky3828 SGWaAP
0.590americky3843 SGWaAP
0.592pravicovo2617 SGWaAP
0.604idealisticky761 SGWaAP
0.606ľavicovo2169 SGWaAP
0.610politicky59897 SGWaAP
0.610liberálne3338 SGWaAP
0.611kapitalizmus65672 SGWaAP
0.613kapitalista14057 SGWaAP
0.617socializmus107795 SGWaAP
0.620komunista120716 SGWaAP
0.627kapitalistický11913 SGWaAP
0.629nacionalisticky833 SGWaAP
0.632pokrokovo792 SGWaAP
0.632byrokraticky876 SGWaAP
0.635národne6270 SGWaAP
0.637kolektivizmus1831 SGWaAP
0.641nacionálne766 SGWaAP
0.641trhovo3201 SGWaAP
0.642ideovo5507 SGWaAP
0.645humanisticky714 SGWaAP
0.653militantne506 SGWaAP
0.654populisticky1915 SGWaAP
0.659zlodejsky420 SGWaAP
0.662vyhranene606 SGWaAP
0.663uvedomele961 SGWaAP
0.664mocensky2589 SGWaAP
0.664marxista5377 SGWaAP
0.666komunizmus85978 SGWaAP
0.668socialisticky900 SGWaAP
0.673socialistické12213 SGWaAP
0.676stranícky1835 SGWaAP
0.676elitársky962 SGWaAP
0.678proletár3082 SGWaAP
0.679Kapitalizmus492 SGWaAP
0.679oportunista2613 SGWaAP