Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socialisticky1950 SGWaAP
0.306komunisticky1315 SGWaAP
0.323kapitalisticky718 SGWaAP
0.494totalitne580 SGWaAP
0.530demokraticky9268 SGWaAP
0.547ideologicky8080 SGWaAP
0.572vlastenecky723 SGWaAP
0.577socialistický34296 SGWaAP
0.588kresťansky3828 SGWaAP
0.590americky3843 SGWaAP
0.592pravicovo2617 SGWaAP
0.604idealisticky761 SGWaAP
0.606ľavicovo2169 SGWaAP
0.610politicky59897 SGWaAP
0.610liberálne3338 SGWaAP
0.611kapitalizmus65672 SGWaAP
0.613kapitalista14057 SGWaAP
0.617socializmus107795 SGWaAP
0.620komunista120716 SGWaAP
0.627kapitalistický11913 SGWaAP
0.629nacionalisticky833 SGWaAP
0.632pokrokovo792 SGWaAP
0.632byrokraticky876 SGWaAP
0.635národne6270 SGWaAP
0.637kolektivizmus1831 SGWaAP