Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.461postmoderna6053 SGWaAP
0.473historizmus2191 SGWaAP
0.481modernistická1544 SGWaAP
0.482funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.489avantgarda8447 SGWaAP
0.491surrealizmus5446 SGWaAP
0.493nadrealizmus1563 SGWaAP
0.506expresionizmus3275 SGWaAP
0.512realizmus17755 SGWaAP
0.513modernistický1638 SGWaAP
0.517romantizmus12850 SGWaAP
0.524postmodernizmus1877 SGWaAP
0.524medzivojnová3975 SGWaAP
0.537kubizmus2577 SGWaAP
0.544secesia4345 SGWaAP
0.549socializmus107795 SGWaAP
0.550konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.551klasicizmus6827 SGWaAP
0.551marxizmus13099 SGWaAP
0.558symbolizmus4007 SGWaAP