Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socialistický34296 SGWaAP
0.283komunistický36634 SGWaAP
0.367kapitalistický11913 SGWaAP
0.427totalitný9859 SGWaAP
0.435socializmus107795 SGWaAP
0.440buržoázny4038 SGWaAP
0.450postkomunistický3543 SGWaAP
0.466socialistická61784 SGWaAP
0.480socialistické12213 SGWaAP
0.488marxistický3814 SGWaAP
0.514proletársky1032 SGWaAP
0.521postsocialistický773 SGWaAP
0.523komunistická80095 SGWaAP
0.526leninský860 SGWaAP
0.526komunizmus85978 SGWaAP
0.526komunista120716 SGWaAP
0.532boľševický4033 SGWaAP
0.538prednovembrový1057 SGWaAP
0.539ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.546diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.550demokratický64512 SGWaAP
0.555fašistický12968 SGWaAP
0.557robotnícky6243 SGWaAP
0.560východný_blok8173 SGWaAP
0.567socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.573kolektivistický424 SGWaAP
0.577socialisticky1950 SGWaAP
0.579ateistický4237 SGWaAP
0.580kapitalizmus65672 SGWaAP
0.581vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.582sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.585komunistické8142 SGWaAP
0.592ľavicový24638 SGWaAP
0.594zväzácky518 SGWaAP
0.595centralistický969 SGWaAP
0.598proletariát6763 SGWaAP
0.599klerikálny635 SGWaAP
0.602liberálny25259 SGWaAP
0.604sovietsky55684 SGWaAP
0.604komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.604imperialistický1731 SGWaAP
0.606komunistický_režim23926 SGWaAP
0.609budovateľský1904 SGWaAP
0.609monarchistický541 SGWaAP