Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000socialistický34296 SGWaAP
0.283komunistický36634 SGWaAP
0.367kapitalistický11913 SGWaAP
0.427totalitný9859 SGWaAP
0.435socializmus107795 SGWaAP
0.440buržoázny4038 SGWaAP
0.450postkomunistický3543 SGWaAP
0.466socialistická61784 SGWaAP
0.480socialistické12213 SGWaAP
0.488marxistický3814 SGWaAP
0.514proletársky1032 SGWaAP
0.521postsocialistický773 SGWaAP
0.523komunistická80095 SGWaAP
0.526leninský860 SGWaAP
0.526komunizmus85978 SGWaAP
0.526komunista120716 SGWaAP
0.532boľševický4033 SGWaAP
0.538prednovembrový1057 SGWaAP
0.539ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.546diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.550demokratický64512 SGWaAP
0.555fašistický12968 SGWaAP
0.557robotnícky6243 SGWaAP
0.560východný_blok8173 SGWaAP