Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.334ľudovodemokratické_zriadenie714 SGWaAP
0.439ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.483socializmus107795 SGWaAP
0.485komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.493komunistický_režim23926 SGWaAP
0.495komunizmus85978 SGWaAP
0.512diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.515totalitný_režim13057 SGWaAP
0.518komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.522komunistické8142 SGWaAP
0.537totalitný9859 SGWaAP
0.553kapitalistické3053 SGWaAP
0.553komunistický36634 SGWaAP
0.555komunistická80095 SGWaAP
0.557totalita30502 SGWaAP
0.559socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.563socialistické12213 SGWaAP
0.566boľševizmus3476 SGWaAP
0.567socialistický34296 SGWaAP
0.568totalitné2380 SGWaAP
0.569kapitalistický11913 SGWaAP
0.569totalitná8415 SGWaAP
0.582komunista120716 SGWaAP