Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.301komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.375vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.399bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.400Československo117408 SGWaAP
0.491ČSSR34407 SGWaAP
0.495východný_blok8173 SGWaAP
0.517sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.531bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.537predmníchovská1112 SGWaAP
0.550komunistický_režim23926 SGWaAP
0.552komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.556totalitný_režim13057 SGWaAP
0.559komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.559socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.561šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.562NDR13966 SGWaAP
0.564povojnové9881 SGWaAP
0.566medzivojnový1793 SGWaAP
0.568medzivojnové1939 SGWaAP
0.569predvojnové2177 SGWaAP
0.575socializmus107795 SGWaAP
0.581ČSR39747 SGWaAP
0.582medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.584Pražský_jar3653 SGWaAP
0.587československý50210 SGWaAP
0.588porevolučné1207 SGWaAP
0.590zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.592prednovembrový1057 SGWaAP
0.592obrodný_proces1904 SGWaAP
0.594železná_opona11314 SGWaAP
0.598komunistický36634 SGWaAP
0.601šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.609československá82331 SGWaAP
0.612komunistické8142 SGWaAP
0.616nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.617povojnový12103 SGWaAP
0.617porevolučný2340 SGWaAP
0.617päťdesiaty26933 SGWaAP
0.622ponovembrové940 SGWaAP
0.623normalizačné1120 SGWaAP