Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socialistické12213 SGWaAP
0.292kapitalistické3053 SGWaAP
0.342komunistické8142 SGWaAP
0.425buržoázne1014 SGWaAP
0.464socializmus107795 SGWaAP
0.480socialistický34296 SGWaAP
0.485totalitné2380 SGWaAP
0.494socialistická61784 SGWaAP
0.510družstevné2097 SGWaAP
0.520marxistické1330 SGWaAP
0.549diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.552boľševické1337 SGWaAP
0.553kapitalistický11913 SGWaAP
0.563postkomunistické781 SGWaAP
0.563socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.564demokratické26181 SGWaAP
0.579proletárske518 SGWaAP
0.579komunizmus85978 SGWaAP
0.589kapitalizmus65672 SGWaAP
0.589ľavicové5710 SGWaAP
0.595ideologické6710 SGWaAP
0.598novodobé5396 SGWaAP
0.603nacionálne837 SGWaAP
0.606kolektivizácia3501 SGWaAP
0.609povojnové9881 SGWaAP