Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socialistická61784 SGWaAP
0.417komunistická80095 SGWaAP
0.466socialistický34296 SGWaAP
0.486ľudovodemokratická625 SGWaAP
0.492československá_socialistická4555 SGWaAP
0.494socialistické12213 SGWaAP
0.500Socialistický2718 SGWaAP
0.501buržoázna6997 SGWaAP
0.507proletárska2351 SGWaAP
0.521Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.529sovietska44297 SGWaAP
0.530kapitalistická11577 SGWaAP
0.554socializmus107795 SGWaAP
0.571robotnícka20481 SGWaAP
0.573marxistická6571 SGWaAP
0.577diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.588totalitná8415 SGWaAP
0.589demokratická111670 SGWaAP
0.591povojnová13628 SGWaAP
0.595federatívna3317 SGWaAP
0.598československá82331 SGWaAP
0.609komunistický36634 SGWaAP
0.610boľševická3900 SGWaAP