Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000socialista39758 SGWaAP
0.276sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.284demokrat45238 SGWaAP
0.313liberál38834 SGWaAP
0.331konzervatívec23652 SGWaAP
0.375ľudovec8621 SGWaAP
0.377populista9479 SGWaAP
0.381ľavičiar11215 SGWaAP
0.381centrista742 SGWaAP
0.398reformista1718 SGWaAP
0.402postkomunista1016 SGWaAP
0.402kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.402nacionalista17726 SGWaAP
0.419pravičiar7057 SGWaAP
0.423marxista5377 SGWaAP
0.426pravicový23170 SGWaAP
0.447sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.450euroskeptik4064 SGWaAP
0.458liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.460ľavicový24638 SGWaAP
0.467ľavicová26769 SGWaAP
0.475komunista120716 SGWaAP
0.477pravicová39813 SGWaAP
0.487sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.488ľavica44499 SGWaAP