Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.304sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.349ľavicový24638 SGWaAP
0.361pravicový23170 SGWaAP
0.404sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.415kresťanskodemokratický788 SGWaAP
0.436liberálny25259 SGWaAP
0.441centristický632 SGWaAP
0.445kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.447socialista39758 SGWaAP
0.462ľudovec8621 SGWaAP
0.471konzervatívec23652 SGWaAP
0.474euroskeptický1034 SGWaAP
0.487liberál38834 SGWaAP
0.488stranícky37710 SGWaAP
0.490ľavicová26769 SGWaAP
0.492stredopravý1070 SGWaAP
0.493stredoľavý524 SGWaAP
0.494pravicový_populista524 SGWaAP
0.496ľavičiar11215 SGWaAP
0.497postkomunista1016 SGWaAP
0.498ľavicovo2169 SGWaAP
0.499nacionalistický5917 SGWaAP