Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.304ľavicové5710 SGWaAP
0.430marxistické1330 SGWaAP
0.432pravicové4594 SGWaAP
0.474liberálne6296 SGWaAP
0.484nacionalistické2398 SGWaAP
0.497komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.497reformné2778 SGWaAP
0.516nacionálne837 SGWaAP
0.537politické122191 SGWaAP
0.539buržoázne1014 SGWaAP
0.548robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.553ideologické6710 SGWaAP
0.555ľavicová26769 SGWaAP
0.562stranícke6283 SGWaAP
0.563autonomistické411 SGWaAP
0.564sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.566revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.567demokratické26181 SGWaAP
0.571emancipačné668 SGWaAP
0.579ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.580boľševické1337 SGWaAP
0.580antifašistické474 SGWaAP
0.581anarchistické633 SGWaAP