Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.275kresťanskodemokratická2545 SGWaAP
0.302Sociálnodemokratický1127 SGWaAP
0.309sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.319ľavicová26769 SGWaAP
0.375demokratická_ľavica6002 SGWaAP
0.379kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.400pravicová39813 SGWaAP
0.404sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.407krajne_pravicová2889 SGWaAP
0.426centristická1279 SGWaAP
0.437Kresťanskodemokratický1113 SGWaAP
0.437FPÖ3043 SGWaAP
0.438Komunistický6267 SGWaAP
0.439stredoľavá1337 SGWaAP
0.443nacionalistická10418 SGWaAP
0.450ľudovec8621 SGWaAP
0.451stredopravá5105 SGWaAP
0.456SPD12527 SGWaAP
0.456euroskeptická1801 SGWaAP
0.457liberálnodemokratická843 SGWaAP
0.458opozičná55270 SGWaAP
0.459liberálna27803 SGWaAP