Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000snová5706 SGWaAP
0.326snový4502 SGWaAP
0.396fantazijná2102 SGWaAP
0.457snové1430 SGWaAP
0.463surrealistická2742 SGWaAP
0.477snivá693 SGWaAP
0.495mystická9575 SGWaAP
0.495meditatívna1867 SGWaAP
0.499metaforická1979 SGWaAP
0.500imaginácia7879 SGWaAP
0.502hypnotická1614 SGWaAP
0.511poetická10589 SGWaAP
0.536imaginatívne677 SGWaAP
0.539zasnená1551 SGWaAP
0.540fantazijný2988 SGWaAP
0.546astrálna3394 SGWaAP
0.555evokácia1333 SGWaAP
0.562snenie4851 SGWaAP
0.565tajuplná4532 SGWaAP
0.566archetypálna1279 SGWaAP
0.571surrealistický2794 SGWaAP
0.576melancholická4889 SGWaAP
0.577tajomná32277 SGWaAP