Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000snobstvo567 SGWaAP
0.341snobizmus1135 SGWaAP
0.472elitárstvo1168 SGWaAP
0.480malomeštiactvo869 SGWaAP
0.481povýšenectvo1034 SGWaAP
0.488opovrhovanie2915 SGWaAP
0.492pokrytectvo12995 SGWaAP
0.508nafúkanosť738 SGWaAP
0.513pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.526sebectvo10545 SGWaAP
0.529karierizmus930 SGWaAP
0.536primitivizmus3253 SGWaAP
0.540grobianstvo459 SGWaAP
0.542ignorantstvo1200 SGWaAP
0.544povýšenosť1878 SGWaAP
0.545namyslenosť3052 SGWaAP
0.547prospechárstvo653 SGWaAP
0.549hulvátstvo624 SGWaAP
0.549márnivosť3421 SGWaAP
0.554velikášstvo1072 SGWaAP
0.557snobská1281 SGWaAP
0.560nadutosť2296 SGWaAP
0.562bigotnosť752 SGWaAP
0.569malomeštiacky924 SGWaAP