Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000snobizmus1135 SGWaAP
0.341snobstvo567 SGWaAP
0.438primitivizmus3253 SGWaAP
0.460nevkus3006 SGWaAP
0.484malomeštiactvo869 SGWaAP
0.486malomeštiacky924 SGWaAP
0.493elitárstvo1168 SGWaAP
0.495snob3398 SGWaAP
0.496karierizmus930 SGWaAP
0.511exhibicionizmus2676 SGWaAP
0.511hedonizmus2092 SGWaAP
0.517povrchnosť7196 SGWaAP
0.518konformizmus1169 SGWaAP
0.523cynizmus8447 SGWaAP
0.528gýč12486 SGWaAP
0.530dekadencia2871 SGWaAP
0.534oportunizmus2274 SGWaAP
0.539egocentrizmus2227 SGWaAP
0.542nafúkanosť738 SGWaAP
0.545povýšenectvo1034 SGWaAP
0.546egoizmus16497 SGWaAP
0.548fanatizmus8065 SGWaAP
0.549idiotizmus1068 SGWaAP
0.549snobská1281 SGWaAP
0.554snobský1341 SGWaAP
0.555individualizmus8799 SGWaAP
0.558malomeštiak1323 SGWaAP
0.561pokrytectvo12995 SGWaAP
0.565nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.570nihilizmus3239 SGWaAP
0.571márnivosť3421 SGWaAP
0.573pragmatizmus5424 SGWaAP
0.577malomeštiacka950 SGWaAP
0.577bigotnosť752 SGWaAP
0.579masochizmus2040 SGWaAP
0.579idealizmus5687 SGWaAP
0.579namyslenosť3052 SGWaAP
0.585amaterizmus3037 SGWaAP
0.587pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.588samoľúbosť4704 SGWaAP
0.589kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.589detinskosť1082 SGWaAP
0.590relativizmus5097 SGWaAP
0.591materializmus9225 SGWaAP
0.591tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.592povýšenosť1878 SGWaAP
0.593manier6266 SGWaAP