Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000snob3398 SGWaAP
0.424snobský1341 SGWaAP
0.470malomeštiak1323 SGWaAP
0.495snobizmus1135 SGWaAP
0.507nafúkanec1135 SGWaAP
0.508snobská1281 SGWaAP
0.529pozér538 SGWaAP
0.529ignorant5244 SGWaAP
0.534aristokrat6015 SGWaAP
0.536čudák8789 SGWaAP
0.539sveták1380 SGWaAP
0.540nevzdelanec1861 SGWaAP
0.543obmedzenec1266 SGWaAP
0.549zbohatlík6234 SGWaAP
0.552plebs3828 SGWaAP
0.556egoista5699 SGWaAP
0.559excentrik678 SGWaAP
0.561neokrôchanec564 SGWaAP
0.568hedonista518 SGWaAP
0.569estét1555 SGWaAP
0.573pracháč1248 SGWaAP
0.577inteligent6129 SGWaAP
0.577idiot41565 SGWaAP
0.578cynik3635 SGWaAP