Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000snemový489 SGWaAP
0.573Uhorský_snem801 SGWaAP
0.575uhorský_snem3548 SGWaAP
0.598krajinský_snem1302 SGWaAP
0.598synodálny605 SGWaAP
0.605snem63120 SGWaAP
0.615stoličné741 SGWaAP
0.648artikul783 SGWaAP
0.650seniorálny812 SGWaAP
0.658deputácia1477 SGWaAP
0.688konvent12858 SGWaAP
0.702krajinský8690 SGWaAP
0.704autonomistický572 SGWaAP
0.705podžupan3090 SGWaAP
0.707národnostný11498 SGWaAP
0.709uhorský26642 SGWaAP
0.709maďarónsky460 SGWaAP
0.711slúžny3204 SGWaAP
0.712stoličný4330 SGWaAP