Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000snem63120 SGWaAP
0.286Snem4156 SGWaAP
0.502republikový_snem639 SGWaAP
0.518ustanovujúci_snem1165 SGWaAP
0.545krajinský_snem1302 SGWaAP
0.547konvent12858 SGWaAP
0.549Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.565uhorský_snem3548 SGWaAP
0.576kongres92464 SGWaAP
0.579ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.595politické_grémium1370 SGWaAP
0.600zasadanie51971 SGWaAP
0.605snemový489 SGWaAP
0.610predseda1053539 SGWaAP
0.611synoda21520 SGWaAP
0.613ustanovujúce2537 SGWaAP
0.613republikové_predstavenstvo998 SGWaAP
0.613plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.614predsedníctvo85983 SGWaAP
0.621valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.623zákonodarný4145 SGWaAP
0.629delegát68569 SGWaAP